23.09.2018 Daag vum Hond – Groupe Cynotechnique CGDIS